Základní informace

Předmět Dramatická výchova je vyučován v 1. a 2. ročníku SOŠPg ve specializované učebně vybavené kobercem a dalšími nezbytnými předměty pro práci. Třída je dělena na dvě skupiny. V 1. ročníku je práce zaměřena spíše na stránku osobnostní (sebepoznávání, tvořivost, pantomima, rytmus, smyslové vnímání, verbální a neverbální komunikace). Ve 2. ročníku pak na sociální výchovu (charakterizace, improvizace, strukturované drama) a základy práce s loutkou.

Časová dotace:

1. ročník - 2 hod.

2. ročník - 2 hod.

.

Studenti často využívají dovedností při realizaci projektů či jednorázových tématicky zaměřených akcí pro děti.